NUMEROLOGI SYSTEMET - DATA OG SIKKERHED FORRETNINGSBETINGELSER

FAQ

A. DET NUMEROLOGISKE SYSTEM

HVEM HAR LAVET PROGRAMMET?

Programmet er skabt af numerolog Estel Ehvass og programmør og numerolog Johannes Ehvass. Du kan se mere om hvem vi er og hvad vores visioner med systemet er, under menupunktet Vision.

 

HVILKET NUMEROLOGISK SYSTEM BRUGES ?

Alle beregninger foretages i det kaldæiske numerologi system, hvor hvert bogstav forbindes med en talværdi.

Derudover benyttes numeroskopet (diamantformen), samt formler for udregning af skæbnerytmer, årstalsrækker og dagsvibrationer.

 

BETYDER DET NOGET HVEM JEG ER UDDANNET HOS?

Nej. Selve software delen er udviklet sådan, at alle numerologer kan benytte det, uanset hvem man er uddannet hos.

Nogle numerologer benytter ekstra beregninger, som andre ikke benytter. Disse ekstra beregninger kan man slå til eller fra i sine brugerindstillinger, sådan at man får det setup som man er vant til at bruge.

Klub Numerologist PRO er udviklet for begyndere.

Numerologist PRO professional er udviklet til den professionelle numerolog.

 

KAN JEG BRUGE SYSTEMET SELVOM JEG IKKE ER NUMEROLOG?

Du kan bruge Klub Numerologist PRO til at lære basal numerologi. 

Du kan bruge Numerologist PRO professional hvis du er uddannet numerolog. Gyldigt certifikat skal indsendes før du kan få lov til at købe dig adgang til Numerologist PRO Professional.

 

B. DATA OG SIKKERHED

HVEM HAR ADGANG TIL MINE KLIENT INFORMATIONER?

Din konto er beskyttet med brugernavn og password, og det er kun dig selv og vores systemadministrator, der har adgang til de informationer du uploader.

 

ER DET SIKKERT AT OPBEVARE INFORMATIONER ONLINE?

Sikkerheden ved dataopbevaring online er langt større end sikkerheden ved at opbevare data fx på papir, eller som en fil på din personlige computer. Smider du et stykke papir i skraldespanden med personlige oplysninger ved en fejl, som så findes, eller bliver din computer stjålet, så har du ikke sikret dine klienters data særlig godt.

 

TAGER VI SIKKERHEDS BACKUP?

Alle data ligger på en database, som kopieres 90 dage bagud og der laves 4 sikkerhedskopier 4 gange om dagen, som bliver lagt op på backup servere. Udover det laves daglige opdateringer af vores site, og der er taget sikkerhedsmæssige foranstaltninger for at sitet ikke kan hackes.

 

MÅ JEG GEMME MINE KLIENTERS OPLYSNINGER?

Jf. Persondataloven må du gerne opbevare både almindelige oplysninger om dine klienter og personfølsomme oplysninger, men der kræves nogle ekstra foranstaltninger, hvis du vil opbevare personfølsomme oplysninger.

Almindelige oplysninger er fx navn og fødselsdag, adresse, email og telefon. Herunder går også tolkninger baseret på din numerologiske viden, hvis disse ikke knyttes til dine kunders konkrete, personlige forhold. Du fx gerne gemme eller udskrive rapporter med numerologiske tolkninger og sende dem til dine kunder.

Personfølsomme oplysninger er fx forhold vedr. seksualitet, kriminalitet eller helbred.

 

HVORDAN MÅ JEG REGISTRERE PERSONFØLSOMME OPLYSNINGER?


Personfølsomme oplysninger kræver, at behandleren (fx numerolog, coach, terapeut, naturmediciner, fitness coach etc.) skal have kundens/klientens samtykke til at foretage registreringen. Dette samtykke behøver dog IKKE at være skriftligt.

Du skal med andre ord selv som numerolog spørge din klient, mundtligt eller skriftligt, om du må skrive deres følsomme oplysninger ind i deres klientprofil, hvis det er aktuelt for dig. Derudover skal du registrere dig som dataansvarlig, se nedenfor:

 

SOM NUMEROLOG ER DU DATAANSVARLIG

Som professionel behandler, der opbevarer alle slags data om dine klienter, er du det der kaldes datansvarlig. Dette gælder uanset om du opbevarer oplysningerne på din computer, på et stykke papir eller i en online database. Det gælder også uanset om du uploader almindelige eller personfølsomme oplysninger om dine klienter.

 

SKAL JEG REGISTRERES HOS DATATILSYNET SOM DATAANSVARLIG ALTERNATIV BEHANDLER ?

NEJ:

Hvis du udelukkende gemmer almindelige data såsom navn og fødselsdato, behøver du IKKE at registrere dig.

JA:

Alle alternative behandlere der opbevarer følsomme data om fx helbred eller seksualitet om deres kunder, skal være registrerede som dataansvarlige – uanset på hvilken måde man opbevarer eller registrerer oplysningerne – om det er i en online database, på ens private computer eller på et stykke papir.

Hvis du ønsker at opbevare personfølsomme oplysninger som data, skal du registrere dig som dataansvarlig i kategorien ”alternative behandlere” på Datatilsynets hjemmeside, hvilket koster ca. 2000 kr. (2016)

Du kan se mere på flg. link:

https://www.datatilsynet.dk/erhverv/alternative-behandlere/

 

HVORFOR SKAL JEG UNDERSKRIVE EN DATABEHANDLINGSAFTALE?

En databehandlingsaftale, er en aftale mellem dig som bruger og Numerologist Pro. Aftalen sikrer dig som dataansvarlig, at vi som databehandler overholder de gældende lovkrav til sikkerhed for dine data. Al behandlingen af data kræver, at der indgås en såkaldt databehandlingsaftale jf. Persondatalovens § 42, stk. 2. Alle firmaer der opbevarer data for andre, skal derfor bede deres kunder om at underskrive (digitalt) en sådan aftale. 

Ved køb vil du derfor blive bedt om at underskrive (digitalt) nedenstående databehandlingsaftale.

 

LÆS VORES DATABEHANDLINGSAFTALE HER!

Ved køb vil du blive bedt om at underskrive flg. Databehandlingsaftale:

Numerologist Pro som DATABEHANDLER opfylder de gældende krav til sikkerhed jf. Datatilsynet og gældende lovgivning, og har ansvar for de tekniske sikkerhedsforanstaltninger, som sikrer:

  1. At brugerens informationer ikke hverken hændeligt eller ulovligt tilintetgøres, fortabes eller forringes.
  2. At brugerens informationer ikke kommer til uvedkommendes kendskab eller kan misbruges.
  3. At brugerens informationer ikke behandles i strid med lov om behandling af personoplysninger.
  4. Numerologist Pro kan på ingen måde ændre eller uploade information på brugerens vegne, og handler udelukkende efter instruks fra den dataansvarlige (brugeren).

C. FORRETNINGSBETINGELSER

Forretningsbetingelser hos Numerologist Pro (herefter omtalt NP) 

Gældende pr. 23. Oktober 2016

 

1. Nyhedsbrev og informationer

Som bruger vil man modtage nyhedsbreve der indeholder information om nye opdateringer, funktioner og services, samt tilbud, kampagner, varslinger om vedligeholdelse, tilrettelser  etc. 

 

2. Abonnementet omfatter

Abonnementet omfatter adgang til egen konto/profil med brugernavn og password. hvor der kan laves klientprofiler, og hvor alle funktioner i programmet er til fri afbenyttelse.

 

3. Købsbetingelser

Aftalen mellem brugeren og NP indgås under købsprocessen.

Brugeren forpligter sig til at opgive navn, adresse og evt. CVR nummer samt emailadresse.

 

4.  Brugeroplysninger gives ikke videre til tredjemand

NP er ifølge lovkrav forpligtet til at bevare alle identifikationsoplysninger om brugeren fortroligt.

 

5. Automatisk fornyelse og betaling af månedsabonnementet

Det månedlige abonnement fortsætter automatisk med månedsvis forlængelse hver 30. dag. Det aftalte månedlige beløb vil blive trukket automatisk med mindre man har opsagt aftalen inden de 30 dage er gået.

 

6. Betalingsbetingelser

Alle priser er opgivet ekskl. moms.  Hver måned trækkes betalingen med moms automatisk forud for næstkommende måned.

 

7. Opsigelse af månedsabonnementet 

Der er ingen binding på månedsabonnementet. Opsigelsen kan ske når som helst, blot det sker inden betalingen for den næste måneds abonnementsperiode trækkes.  Opsigelse skal ske på email kontakt@numerlogist-pro.com

 

8. Årsaftalens betingelser

Den 12 måneders årsaftale forlænges automatisk efter 365 dage, hvor beløbet trækkes automatisk. Med mindre aftalen er opsagt inden den 365. Dag.

 

9. Opsigelse af årsaftalen

Årsaftalen kan opsiges når som helst, men der vil ikke blive betalt penge tilbage for ubrugte perioder.

Automatisk forlængelse af aftalen, sker naturligvis kun, hvis NP ikke allerede har modtaget en rettidig skriftlig opsigelse.

Såfremt kunden ønsker at opsige årsaftalen, skal dette ske pr. mail  til kontakt@numerologist-pro.com

 

10. Ændringer i aftalen fra NP´s side

Ønsker NP at lukke specielle abonnementstyper/opsige specielle aftaler eller særtjenester, kan NP opsige disse med én måneds varsel.

Eventuelle forudbetalte beløb vil i sådanne situationer blive tilbagebetalt. 

 

11. Særligt store datamængder 

Der er pt. ikke nogen øvre grænse for datamængde man kan uploade. NP kan dog til enhver tid og uden varsel fastsætte øvre grænser for datamængder for hvert enkelt kundeprofil, men dette skønnes ikke at være nødvendigt for hvad der er tiltænkt almindeligt brug af programmet.

Hvis man ønsker at erhverve sig yderligere dataplads ud over hvad der skønnes som normalt forbrug, kan dette ske mod et ekstra beløb.

Kun ved en meget stor ekstra datamængde vil NP kontakte kunden, og forbeholder sig til enhver tid retten til at opsige kunder ved misbrug eller særligt stor datamængde.

 

12. Driftsforstyrrelser

Der kan undtagelsesvis forekomme driftsforstyrrelser, fx i forbindelse med nødvendigt vedligehold eller reparation. Forudsigelige driftsstop varsles så vidt forud enten på hjemmesiden eller email.

 

13. Genskabelse af data

NP er ikke forpligtet til at genskabe en backup af en brugerprofil, hvis det er brugerens egen fejl ved indtastning.

Har brugeren selv slettet hele eller dele af sin profil koster det 1000 kr. at få genskabt data.

 

14. Support 

NP yder support til brugeren via email, som vil ske hurtigst muligt indenfor normal åbningstid.

 

15. Misligholdelse

Kunden forpligter sig til at overholde dansk lovgivning. Ved misbrug af abonnementet/aftalen, herunder uetisk eller ulovlig opførsel kan NP opsige aftalen uden varsel. Genåbning kan først ske når NP har sikret sig at der ikke vil ske gentagelser.

Racistisk, pædofilt, på anden måde krænkende eller ulovligt materiale må ikke findes på NP’s servere.

 

16. Ansvarsfraskrivelse og Force Majeure

NP fraskriver sig ansvar for tab eller skade der kan tilskrives NP’s leverandører eller tredjemands forhold, samt force majeure, dvs. forhold der ligger uden for NP’s kontrol, og ikke kunne være forudset ved aftalens indgåelse.

 

17. Download af data ved ophør af abonnement

Ved opsigelse af abonnement, kan klientprofilerne ikke downloades som data, men de kan dowloades i form af pdf filer.

Ved opsigelse fra NP’s side, vil kunden få to dage til at kunne downloade sine klientprofiler.

 

18. Varsling af tilrettelser og aftaleændringer

NP kan varsle ændringer af aftalen, herunder pris og indhold, til den email adresse kunden har opgivet ved køb eller på et senere tidspunkt har rettet.

Hvis emailen ændres er det kundens ansvar at give NP den nye email adresse. 

 

19. Ophavsret

NP har ophavsret til programmet inklusive alle services, de grafiske layout og alle de moduler, der er tilknyttet. Anvendelse heraf uden for programmets almindeligt tiltænkte brug, uden NP’s samtykke er forbudt. 

Alle rettigheder tilhører
numerologist PRO © 2017
KONTAKT

Send en mail og vi svarer hurtigst muligt!
support@numerologist-pro.zendesk.com
LIKE OS!

NUMEROSKOP TOOL

Prøv vores gratis numeroskop tool her